Regulamin

Serdecznie witamy w Naszym małym Ośrodku Wczasów Rodzinnych w Chłopach.
Mamy nadzieję, że przy pomocy poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z
wypoczynku a jednocześnie zapewnić jego sprawną organizację, bezpieczeństwo oraz komfort.

 1. Gospodarz Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
 2. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 15.00, kończymy o godz. 10.00( opuszczamy domek). Zatrzymanie domku przez Gościa po godzinie 11:00 skutkuje naliczeniem kosztów wysokości 50% należności za domek/dobę.
 3. Wjeżdżając na teren ośrodka należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości(dowód osobisty) i przedstawić go gospodarzowi Ośrodka podczas dokonywania formalności związanych z pobytem w Ośrodku. Na wniosek osoby wynajmującej domek może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba, dopiero po wyrażeniu zgody przez gospodarza ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.
 4. Do korzystania z usług w naszym Ośrodku upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz wniesiony na jej potwierdzenie zadatek, wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i niniejszego regulaminu.
 5. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją. Opłata za pobyt w domku, pobierana jest przed zakwaterowaniem. Wczasowicz zobowiązany jest do opłacenia całego terminu, na jaki wcześniej dokonana była rezerwacja domku. Dodatkowo na okres pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 zł oraz opłaty licznikowe(prąd, woda) zgodnie z cennikiem.
 6. Za wcześniejsze opuszczenie domku, spowodowanego nie z winy kierownictwa ośrodka, nie będą zwracane koszty pobytu. W przypadku rezygnacji z pobytu w domku, kwota zadatku, wpłacona podczas rezerwacji nie będzie zwracana.
 7. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci, w przypadku zdania domku stanie ogólnego nieładu (np. nie wniesione śmieci, niezmyte naczynia, nie odkurzony itp.) wynajmujący ponosi koszt końcowego sprzątania w wysokości 100 zł( kwota ta zostanie potrącona kaucji).
 8. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco Gospodarzowi .
 9. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio gospodarzowi ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
 10. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.
 11. Nie przyjmujemy grup młodzieży. Jeśli mimo zadeklarowanej przy rezerwacji rodziny z dziećmi przyjedzie grupa młodzieży, odmówimy zakwaterowania. Obiekt ukierunkowany jest tylko na rodziny z dziećmi.
 12. Kierownictwo Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze, prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku
 13. Korzystający z wczasów dbają o zachowanie spokoju umożliwiając sobie i innym należyty wypoczynek, pamiętając przy tym, że cisza nocna na terenie Ośrodka obowiązuje w godzinach 22:00-7:00.
 14. Osoby zakłócające spokój i ustalony porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokliwiek odszkodowania.
 15. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu osób nie będących wczasowiczami Ośrodka na jego teren.
 16. Po uprzednim uzgodnieniu, zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych w sposób nie zakłócający wypoczynku innym wczasowiczom. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na smyczy.
 17. Parkowanie odbywa się wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Parking Ośrodka jest niestrzeżony.
 18. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwliony pod opieką osób dorosłych.
 19. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony jest do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych i ponoszą oni pełną odpowiedzialność za swoje dzieci.
 20. Ze względów pożarowych Zabronione jest używanie w domkach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku – zakaz nie dotyczy suszarek do włosów oraz laptopów.
 21. Zabrania się mycia samochodów na terenie ośrodka.
 22. W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w domkach , zakaz nie dotyczy wyznaczonych miejsc przeznaczonych do palenia tytoniu.
 23. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie ośrodka powinny natychmiast powiadomić Gospodarza, Straż Pożarną, użyć sprzętu gaśniczego, unikać paniki, stosować się do plieceń służb porządkowych ośrodka i osób kierujących akcją gaśniczą.

Masz pytania? Napisz do nas